PŘIHLÁŠKA

foto1
SK Speed Brno atletika
foto1
vítězíme
foto1
Sprint
foto1
Trénink
foto1
Skupiny
Vítejte na stránkách atletického klubu SK SPEED BRNO
  • Zobrazení: 13049

Přihláška ATLETIKA 

Atletický klub SK SPEED BRNO, spolek                             

Příjmení a jméno……………………………………… ....               Rodné číslo :……………….................................

      Ulice:…………………………….ČP:.…...........  ČO: ......               Město:……………………PSČ:.............................

Kontakt na rodiče - mobil……………………………....               Jeden e-mail rodičů:..........................................

Zdravotní pojišťovna:  ………………………………....               Den a čas sportovní přípravy:………................

Podpisem této přihlášky se dítě stává  členem atletického klubu SK Speed Brno, spolek.

Trenér odpovídá za svěřené dítě 10 minut před zahájením tréninku a po ukončení odvodem dětí ze šatny k turniketům. Jsem si vědom, že rodiče jsou povinni čekat děti z první skupiny před školou, nikoli na parkovišti, a to v 18 hodin. Pokud může jít dítě z první skupiny samo domů mají rodiče povinnost předat trenérovi písemný souhlas. Děti končící v 19.00 hod. odcházejí ze školy samostatně bez trenéra. /platí pro pondělní a středeční trénink/ Úterní trénink - rodiče čekají děti před školou v 17.45 a druhou skupinu v 19 hodin.

 

Souhlasím se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák. č.101/2000Sb., v platném znění/ČAS, MŠMT, MMB/ a souhlas s využitím rodného čísla podle zákona č.133/2000Sb., v platném znění v případě registrace. Souhlasím i s tím, že je SK Speed Brno, spolek, oprávněn zpřístupnit údaje o mě vedené v nezbytném rozsahu orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací z veřejných rozpočtů. Součástí přihlášky je podpisový list o ochraně osobních údajů. Bez sdělení všech potřebných údajů a odevzdání podpisového listu dítě nemůže být členem sportovního klubu. Byl jsem seznámen s výší členských příspěvků. Jsem si vědom, že členské příspěvky nejsou příspěvky dle počtu odchozených lekcí, jde o příspěvek na činnost klubu, vč. materiálního zabezpečení, pronájmů, trenérů. 

 Zároveň uděluji spolku SK Speed Brno, bezúplatné svolení ve smyslu § 85 odst.1 zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, k využití mé podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů při prezentaci spolku a informování o činnosti spolku, a to včetně zveřejnění takových záznamů na internetových stránkách, médiích a propagačních materiálech spolku

Každé dítě se musí zúčastnit 3 závodů v roce. Seznam možných závodů oznámí klub rodičům e-mailem.

Zavazuji se, že absolvuji vstupní lékařskou prohlídku podle § 4 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb. o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu. Kopii odevzdám do 14 dnů po nástupu do atletiky. Současně se zavazuji, že po dobu mé registrace v ČAS absolvuji vždy jednou za 12 měsíců pravidelnou lékařskou prohlídku podle § 5 vyhlášky č. 391/2013 Sb. a kopii této lékařské prohlídky odevzdám trenérovi SK Speed Brno, spolek. 

Klub kopíruje školní rok, tréninky neprobíhají ve svátky, prázdniny, ředitelské volno.. 

 

 

datum………………                                   podpis rodičů……………………….

Kalendář

leden 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Nejbližší události

Žádné události k zobrazení