PŘIHLÁŠKA DO KLUBU

foto1
SK Speed Brno atletika
foto1
vítězíme
foto1
Sprint
foto1
Trénink
foto1
Skupiny
Vítejte na stránkách atletického klubu SK SPEED BRNO
  • Zobrazení: 11465

Přihláška ATLETIKA 

Atletický klub SK SPEED BRNO, spolek                             

Příjmení a jméno……………………………………… ....               Rodné číslo :……………….................................

      Ulice:…………………………….ČP:.…...........  ČO: ......               Město:……………………PSČ:.............................

Kontakt na rodiče - mobil……………………………....               Jeden e-mail rodičů:..........................................

Zdravotní pojišťovna:  ………………………………....               Den a čas sportovní přípravy:………................

Podpisem této přihlášky se dítě stává  členem atletického klubu SK Speed Brno, spolek.

Trenér odpovídá za svěřené dítě 10 minut před zahájením tréninku a po ukončení odvodem dětí ze šatny k turniketům. Rodiče jsou povinni čekat děti z první skupiny před školou. Není v silách trenéra, aby každé dítě předával rodiči zvlášť.Je již na samotných rodičích, aby si děti přebírali po ukončení tréninku v 18.15 hod. u turniketů či před školou.  Pokud může jít dítě z první skupiny samo domů mají rodiče povinnost předat trenérovi písemný souhlas. Děti končící v 19.15 hod. odcházejí ze šaten a školy samostatně bez trenéra. 

 

Souhlasím se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák. č.101/2000Sb., v platném znění/ČAS, MŠMT, MMB/ a souhlas s využitím rodného čísla podle zákona č.133/2000Sb., v platném znění v případě registrace. Souhlasím i s tím, že je SK Speed Brno, spolek, oprávněn zpřístupnit údaje o mě vedené v nezbytném rozsahu orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací z veřejných rozpočtů. Součástí přihlášky je podpisový list o ochraně osobních údajů. Bez sdělení všech potřebných údajů a odevzdání podpisového listu dítě nemůže být členem sportovního klubu. Byl jsem seznámen s výší členských příspěvků. Jsem si vědom, že členské příspěvky nejsou příspěvky dle počtu odchozených lekcí, jde o příspěvek na činnost klubu, vč. materiálního zabezpečení, pronájmů, trenérů. 

 Zároveň uděluji spolku SK Speed Brno, bezúplatné svolení ve smyslu § 85 odst.1 zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, k využití mé podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů při prezentaci spolku a informování o činnosti spolku, a to včetně zveřejnění takových záznamů na internetových stránkách, médiích a propagačních materiálech spolku

Každé dítě se musí zúčastnit 3 závodů v roce. Seznam možných závodů oznámí klub rodičům e-mailem.

Zavazuji se, že absolvuji vstupní lékařskou prohlídku podle § 4 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb. o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu. Kopii odevzdám do 14 dnů po nástupu do atletiky. Současně se zavazuji, že po dobu mé registrace v ČAS absolvuji vždy jednou za 12 měsíců pravidelnou lékařskou prohlídku podle § 5 vyhlášky č. 391/2013 Sb. a kopii této lékařské prohlídky odevzdám trenérovi SK Speed Brno, spolek. 

 

 

datum………………                                   podpis rodičů……………………….

Kalendář

červenec 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Nejbližší události

26 čvc 2021
04:00PM - 06:00PM
3. Morenda mítink
07 srp 2021
08:00AM - 05:00PM
2. kolo 2. ligy
14 srp 2021
08:00AM - 05:00PM
Zlín 2021
16 srp 2021
08:00AM - 05:00PM
Čokoládová tretra 2021