KDY JE VHODNÉ ZAČÍT S ATLETIKOU?

V podstatě lze začít kdykoliv. Je ale jasné, že určité pohybové schopnosti se v pozdějším věku oslabují. Musíme také počítat s tím, že je nutné určitou dobu trénovat, než se dostaví výsledky. 

U nás v klubu je možné přivést děti do přípravky atletiky v šesti, po domluvě i v pěti letech. Zde jde samozřejmě o atletikou tzv. HROU, kdy se snažíme o co nejvíce zábavnou formu. Využíváme množství pomůcek, vč. atletické sady pro přípravku. Část hodiny hrajeme závodivé, rychlostní hry, což mají děti v největší oblibě. A dlužno říct, že pokud se snaží a jak známo, děti většinou dělají naplno vše, co je baví, zapotí se tak, jako kdyby běhaly dokola stadionu. To je naopak v tomto věku moc nebaví. Následně se děti naučí, jak se správně rozcvičit, naučí se základy atletické abecedy, následují různé tolik oblíbené štafetky, soutěže, hry, opičí dráhy, ale také šplh, kotouly atd. Na stadioně skáčeme do písku, házíme míčkem, skáčeme přes překážky. Již v tomto věku se děti mohou zúčastnit závodů a soutěží.

Zhruba v 10 letech začínáme s atletickou přípravou. Stále přetrvává všestrannost, zkoušíme různé atletické disciplíny, účastníme se soutěží v rámci Brna, trénujeme 2x týdně. 

Ve 12 - 13 letech jsou děti v kategorii mladšího žactva a účastní se soutěží družstev v rámci Brna, ale také mistrovských soutěží v rámci kraje. Stále trénujeme 2x týdně, někteří šikovnější jedinci mohou přidat i třetí trénink.

Ve 14 - 15 letech děti postoupí do kategorie staršího žactva, účastní se soutěží družstev v rámci JM kraje, ale také republikových soutěží. Trénujeme dle věku a výkonnosti 3 - 4x týdně. Vybíráme si konkrétní skupinu disciplín, která nám nejvíce jde a také nás nejvíce baví. 

V 16 - 17 letech jsou děti v kategorii dorostu, zde začíná specializace na konkrétní disciplínu, děti se účastní celorepublikových soutěží, trénujeme 4 - 5x týdně.

V 18 - 19 letech přechází mládež do kategorie juniorů, již se věnujeme a rozvíjíme své schopnosti v dané disciplíně, trénujeme 5 - 6x týdně.

Samozřejmě ne všechny děti chtějí provozovat atletiku závodně, přesto k nám chodí a doplňují naši partu, což je také důležité. V mladších kategoriích ale děti rády závodí, a tak je vhodné se nějakého závodu zúčastnit a zjistit, co a jak mi jde.

Náš klub pro všechny děti pořádá každoročně letní soustředění v Čáslavi, na podzim pořádáme také soustředění, ale toto je již určeno kategoriím starším a zde jde o výběr, tedy o děti, které závodí na určité úrovni. 

Každoročně přijímáme do atletického klubu SK Speed Brno nové děti. Vždy první zářijový týden pořádáme nábor do přípravky atletiky. Toto období je ideální, protože většina závodů končí a začíná příprava na novou sezonu. Přijde také najednou větší množství dětí, které se společně učí novým věcem, hledají si nové kamarády a postupně se začleňují mezi děti, které již chodily v minulém roce.

Děti z 2. stupně ZŠ přijímáme celoročně, ovšem vždy po domluvě a také na základě kapacitních možností. 

Náš klub SK Speed Brno se věnuje především dětem a mládeži a provozuje kroužky na různých základních školách v Brně a okolí. Tyto jsou určeny pouze pro děti z těchto škol .