Členské poplatky: pro rok 2024/25

 

Členské poplatky, jak již z názvu vyplývá,  jsou svou povahou poplatky člena klubu, které jsou podmínkou členství, nejsou platbou za počet absolvovaných tréninků, ale jedná se o příspěvek na celoroční činnost klubu, /pronájmy tělocvičen, hřiště, doprava na soutěže, vybavení a pomůcky, materiál, trenéři/. Nejedná se tedy o kurzovné ani kroužkovné. Je to podstatná část příjmů spolku, bez kterého by byla ohrožena jeho činnost. Povinností našich členů je platit je včas. Pokud některý člen ve spolku ukončí členství, jeho členský příspěvek ani poměrná část se mu nevrací.

 

 

Skupina ÚTERÝ :  3 400,- Kč ročně 

 

Skupina PONDĚLÍ a STŘEDA : 4 000,- Kč /ročně

 

Skupina  PONDĚLÍ , ÚTERY, STŘEDA, PÁTEK,  trénink 3 - 6x týdně: 4 300,- Kč / ročně  

 

Stávající členové mají povinnost úhrady do konce srpna, noví členové do týdne po náboru.

 

 

Platba členského poplatku musí obsahovat tyto údaje:

 

- číslo účtu:260 173 2660/2010
- variabilní symbol: rodné číslo dítěte /stačí prvních 6 číslic/
- zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte, členský poplatek

 

Věnujte prosím pozornost správnému zadání platebního příkazu! Platbu s neúplnými údaji nejsme schopni přiřadit ke konkrétnímu dítěti a toto dítě tak u nás v evidenci nemá příspěvky uhrazeny. Děti s neuhrazenými příspěvky nebudou vpuštěny na trénink.

Podmínkou platnosti Vaší přihlášky, je uhrazení členských příspěvků připsáním na účet SK Speed Brno, do stanoveného data. Všem přihláškám, které nebudou do tohoto data uhrazeny, hrozí jejich storno a uvolnění míst ve skupinách dalším zájemcům.