V době jarních prázdnin se tréninky dětí NEKONAJÍ... Pouze u závodních skupin se po domluvě konají tréninky na Palackém Vrchu.