Klub obdržel dotaci od MMB na činnost dětí a mládeže v částce 359 000.-